Υπηρεσίες κατασκευής μεταλλικών

heavy steel welding service

Υπηρεσία συγκόλλησης βαρέων χάλυβα

large steel structure fabrication

Κατασκευή μεγάλης μεταλλικής δομής

mild steel welding service

Υπηρεσία συγκόλλησης από μαλακό χάλυβα

steel bracket fabrication

Κατασκευή ατσάλινων βραχιόνων

support bracket weldment

Υποστήριξη συγκολλήσεων βραχίονα

thick steel plate cutting and welding

Κοπή και συγκόλληση από χαλύβδινη πλάκα