Ποιότητα

Βασική λίστα συσκευών δοκιμής

Περιλαμβάνει δυνατότητες

Οπτικό φασματόμετρο
Μηχανή μέτρησης συντεταγμένων βραχίονα FARO (CMM)
Tester Rockweel
Διάφορα εργαλεία χειρός, φωτιστικά, μετρητές και άλλες συσκευές μέτρησης
Οπτική μηχανή μέτρησης
Ανιχνευτής ελαττωμάτων υπερήχων
Σύστημα οπτικής ανίχνευσης Inspec vision
Ελαστικός ελεγκτής
Ανιχνευτής ελαττωμάτων μαγνητικής σκόνης
Προβολέας Προφίλ

ISO 9001: 2015
PPAP
Υποβολές μερικού εντάλματος
Στατιστικός έλεγχος διεργασιών (SPC)
Αντίστροφη μηχανική
Επιθεώρηση πρώτου άρθρου (FAI)
8D Επίλυση προβλημάτων διορθωτικής δράσης
5 ΓΙΑΤΙ Λύση προβλημάτων διορθωτικής δράσης
Διαχείριση Ελέγχου
Βαθμονομήσεις

Έρευνες πελατών
Έρευνες προμηθευτών
Ελεγχος εγγράφων
Αναθεώρηση μηχανικής αλλαγής (ECR / ECN)
Εκπαίδευση υπαλλήλων
Επανεξέταση διαχείρισης
Προληπτική συντήρηση
5S επιτόπια διαχείριση

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality